يورش نيروهاى امنيتى به حمايت زنجيره انسانى از درياچه اورميه

طبق گزارش رسيده به جمعيت حقوق بشر كوردستان ، روز جمعه ٢٣ تيرماه سال ١٣٩٦ شمسي ، جمعى از فعالان مدنى ، زيست محيطى و مردم محلى براى حمايت و توجه مسئولين و ديگر سازمانهاى دولتى و غير دولتى داخلى و بين المللي درمورد وضعيت درياچه اورميه  شرق كوردستان و همچنين به نبود برنامه و طرحى براى احيا و نجات اين بحران زيست محيطى اعتراض كرده و اين تجمع به شيوه زنجيره انسانى و قرائت بيانيه اى سازمان داده بودند.
به نقل از گزارش ، نيروهاى امنيتى به اين تجمع اعتراضى حمله كرده و يكى از مشاركت كنندگان در اين تجمع را بازداشت و به مكانى نامعلوم منتقل كرده اند.
به نقل از منابع منتشره ، فعال بازداشت شده به نام ” محمد حسين زاده ” ميباشد.

لازم به ذكر است كه ، درياچه اورميه در شرق كوردستان بزرگترين درياچه نمكى جهان است ، عليرغم داشتن سرچشمه هاى آبى لازم ، ولى به دليل نداشتن طرح و برنامه اى مدون و احداث بزرگراه غير استاندارد و غير كارشناسي بر روى درياچه كه شهرهاى اورميه و تبريز را به هم متصل ميكند موجب خشك شدن درياچه شده است ، و در مدت ١٠ سال گذشته بيش از ٧٥ درصد از آب خود را از دست داده و خطر خشك شدن و بارش باران نمك اين مناطق را تهديد و در ادامه اين بحران ، زندگى ميليونها نفر به خطر مي آفتد.

جمعيت حقوق بشر كوردستان