تحرکات ارتش ترکیه در مرز”عفرین”غرب کوردستان (روژآوا)

طبق گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان و استناد به خبرهای منتشر شده توسط خبرگزاری روژ نیوز،تحرکات ارتش ترکیه در مرزهای روستای “علی کاروبیکی” شهرک “بلبلی” در کانتون عفرین در غرب کوردستان”روژآوا” و روستاهای “جیبجیو”و”کلوری” در شمال کوردستان زیاد شده و شهروندان مدنی که به مرز نزدیک میشوند را آماج حملات خود قرار میدهند.

براساس این گزارشات،ارتش ترک ادوات نظامی و سربازان خود را در این مناطق مستقر کرده و تعداد زیاد تونل را حفاری کرده و اتومبیلهای نظامی را در آن جای داده است. همچنین ارتش ترک بالغ بر ۲۰۰۰ اصله درخت این مناطق را به آتش کشیده و شروع به ساخت دیوار حایل کرده است و از دیگر سو تعدادی از نیروهای ارتش با پوشش مدنی به جمع شهروندان رفته و آنها را تهدید میکنند.

لازم به گفتن است که مدتهاست دولت ترکیه پشتیبان اصلی داعش شناخته شده و در شرایط کنونی که دولت اسلامی(داعش) آخرین نفسهای خود را در روژآوا و جنوب کوردستان میکشد و رو به نابودی میرود،دولت ترکیه میخواهد با انجام حملات در این مناطق طول عمر داعش را زیاد کند و اینگونه رفتارها اولا جنگیست بر علیه انسانیت و ثانیا جنگی بر ضد ملت کورد در غرب کوردستان(روژآوا)میباشد که به نیروی اصلی ضد تروریسم شاخته شده است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان