خودكشي مرد ٥٦ ساله شهر ديواندره از شرق كوردستان

طبق گزارش رسيده به جمعيت حقوق بشر كوردستان ، روز ١٧ تيرماه سال ١٣٩٦ شمسي مردى ٥٦ ساله در شهر ديواندره از شرق كوردستان به نام ( ع. م ) به علت اختلاف خانوادگى از راه حلق آويز كردن به زندگى خود پايان داد.

لازم به ذكر است كه در شرق كوردستان به دليل مشكلات سخت زندگى و بيكارى كه از طرف حاكميت ايران به صورت سيستماتيك بر ملت كورد صورت ميگيرد ، خودكشي تنها راه حل نجات از اين مشكلات و به تنها الترناتيو تبديل شده ، و يكى از بزرگترين اسيب هاى اجتماعى در جامعه به شمار مي رود و تاكنون از طرف حاكميت هيچ تلاشي براى راه حل و چاره انديشه اى علمى براى اين كار ديده نميشود. حاكميت خود به دليل سياستهاى امنيتى ، بيكارى، ترويج خشونت و ناعدالتى
جامعه را از هم گسيخته و باورى و اطمينان فرد در خانواده كم رنگ و أساس زندگى كه بر پايه ى باورى در فرهنگ جامعه بنياد نهاده شده ، توسط فرد زير پا گذاشته شده تا آنجا كه أفراد خواهان سربلندى و ترقى ديگران نكنند.
لازم به يادآوريست طبق آمارهاى كه به دست جمعيت حقوق بشر كوردستان رسيده ، از ابتداى امسال تا كنون ١٤ مورد خودكشي در زنان و ١٦ مورد خودكشي در مردها صورت گرفته است.

جمعيت حقوق بشر كوردستان