بازداشت يك جوان كورد توسط نيروهاى امنيتى شهر اورميه

طبق گزارش رسيده به جمعيت حقوق بشر كوردستان ، روز ١٧ تيرماه سال ١٣٩٦ شمسي ، فردى به نام ” شمس الدين على زاده ” ١٨ ساله و ساكن محله ى ميرآباد اورميه از شرق كوردستان توسط نيروهاى امنيتى اين شهر در محل كارش بازداشت و به محل نامعلومى منتقل شد.

به نقل از گزارش ، نامبرده را به اتهام سياسي و ارتباط با احزاب مخالف كوردى بازداشت كرده اند. و همچنين به خانواده اش هم اطلاع داده شده كه بازداشت ايشان در ارتباط با احزاب كوردى و قصد خروج از كشور بوده در حالى كه وى را در مناطق مرزى بازداشت نشده بلكه بازداشت او در محل كارش و با ضرب و شتم و بدون آرائه ى هيچگونه برگه ى قضاى صورت گرفته است.

لازم به ذكر است كه ، جمهورى اسلامى ايران قبل از اثبات هر گونه اتهام بازداشت شدگان از سوى دادگاه ، أفراد را با اتهامات ساختگى و بدون دادگاهى ماهها در بازداشتگاههاى امنيتى خود نگه داشته و با شديدترين شكنجه ها وادار به إقرار ميكند تا سياستهاى خود را بيشتر در شرق كوردستان تداوم بخشد و اين خود يكى از فاحش ترين نقض حقوق انسانى است كه در ماده ٩ اعلاميه جهانى حقوق بشر آمده است : هیچ احدی نباید مورد توقیف، حبس یا تبعید خودسرانه قرار گیرد.

جمعيت حقوق بشر كوردستان