جمعیت حقوق بشر کوردستان
اخبار

انفجار مجدد مین باعث مجروح شهروند کورد اهل”سردشت”در شرق کوردستان شد

طبق گزارش رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان،روز پنجشنبه ۱۵ تیرماه ۱۳۹۶ شمسی در منطقه “قاسمه رش”از توابع شهرستان سردشت در شرق کوردستان،گلەداری به نام”مناف ثنایی” ۳۷ ساله در یکی از مراتع این منطقه بعلت انفجار مین به جا مانده از جنگ ایران و عراق از ناحیه هردو پا بشدت زخمی شد .

شهروندان مدنی نامبرده را به بیمارستان شهر سردشت منتقل کردند اما بر اثر شدت جراحات به بیمارستانی در شهرستان اورمیه انتقال یافت.

لازم به گفتن است که طبق گزارشات جمعیت حقوق بشر کوردستان،در ۱۸ ماه گذشته تاکنون بعلت انفجار مین به جا مانده از جنگ ایران و عراق در شرق کوردستان ۱۹ نفر کشته و ۷۰ نفر زخمی شده اند. جای تامل است که در همین ارتباط بیشتر از (۷۰۶۲۵) هکتار از اراضی زیر کشت و مراتع شرق کوردستان آلوده به مین شناسایی شده و خطر انفجار آنها وجود دارد و این در حالیست که پس از گذشت ۳۰ سال از جنگ دو کشور ذکر شده،هر روزه شهروندان کورد قربانی عواقب این جنگ میباشند. جمعیت حقوق بشر کوردستان

Related posts

باوجود شرایط خاصِ یک فعال کورد، محکومیت وی پابرجاست

انفجار مین به زخمی شدن یک کولبر انجامید

یک شهروندجهت تحمل حبس به زندان منتقل شد