خودكشي يك جوان كورد در شهر سنه

طبق گزارش رسيده به جمعيت حقوق بشر كوردستان ، امروز ١٦ تيرماه ١٣٩٦ شمسي ، يك جوان ٣١ ساله با هويت ” ع.ع” در خيابان ژاندارمرى شهر سنه از شرق كوردستان اقدام به خودكشي كرد.

به نقل از يك منبع معتبر ، اين جوان با استفاده از قرص برنج به خودكشى اقدام نمود.

مرگ با اين روش، مرگى دردناك است کە فرد با عطش و زجر شديد در حال هوشيارى با سوزش شديد در بدن مواجه گرديده و در سه تا چهار ساعت با تاثير بر سيستم تنفسى و قلب، مرگى زجرآوری خواهد مرد. لازم به ذكر است با توجه به تكرار روزمره اين حوادث و خودكشيهاى افزاينده در كردستان ، لزوم اقدامات سريع براى جلوگيرى از خودکشیها، در مردم شرق كردستان بسيار ضرورى و فورى است.

اقدامات پيشگيرى مى تواند نجات دهنده اين افراد باشد و سیاستهای دولت جمهورى اسلامى ایران، مهمترین عامل اين گونه وقايع دردناك است . در ٥ ماە اول سال جاری میلادی طبق گزارشات رسیدە ۲۹ نفر در شرق کوردستان خودکشی کردەاند.

جمعيت حقوق بشر كردستان