آتش سوزی در جنگلهای شرق کوردستان باعث از بین رفتن بخشهای زیادی از باغها و مراتع شده است

براساس گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان،روز ۳ شنبه ۱۳ تیرماه ۱۳۹۶ شمسی جنگلهای روستای “گاگل” و “سولاوا” مریوان در شرق کوردستان و در نزدیکی کارخانه آرد آن شهرستان طعمه حریق شدند و در نتیجه نزدیک به ۲۰ هکتار از جنگلها و مراتع روستای”گاگل” در آتش سوختند.
در ادامه گزارش و خبرهای بدست آمده،کنترل آتش سوزی با همکاری شهروندان این روستا و روستاهای اطراف و انجمن سبز”چیا”ی مریوان صورت گرفته است.
از دیگر سو و در همان روز جنگلهای اطراف روستای”سه ره دره”از توابع شهرستان پاوه در شرق کوردستان نیز آتش گرفته و در پی آن ضرر و زیان زیادی به محیط زیست و مراتع این منطقه وارد شده و این در حالیست که باز هم با همکاری شهروندان و انجمن”ژیوار”شهرستان پاوه،آتش سوزی کنترل شده است.
در ادامه گزارش آمده است که جنگلهای اطراف روستای”شمشیر”نیز از سوی افراد ناشناس آتش زده شده و خسارت زیادی به جنگلهای این روستا وارد کرده اند.
لازم به گفتن است که شهروندان شرق کوردستان بر این باورند که این آتش سوزیها عمدی بوده و مستقیما توسط اعضای سپاه پاسداران و افراد وابسته و مزدور جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته که هدفشان از بین بردن محیط زیست و طبیعت کوردستان میباشد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان