بازداشت روزنامه نگار و فعال سياسي كورد دكتر صلاح الدين خديو

طبق گزارش رسيده به جمعيت حقوق بشر كوردستان ، امروز ١٣ تيرماه سال ١٣٩٦ شمسي ، “دكتر صلاح الدين خديو” روزنامه نگار ، فعال سياسي و نويسنده و اهل شهر مهاباد از شرق كوردستان توسط نيروهاى امنيتى جمهورى اسلامى ايران بازداشت شد.

نامبرده از شخصيتهاى نامى و منتقد كورد ميباشد و نويسنده اى توانا و در ضمينه نوشتن مقالات و روشنگرى در ونشریات و مجلات كوردى و فارسي زبان شرق كوردستان فعاليت ميكرد و در ادبيات سياسي و فرهنگى كوردستان جايگاه خاصى خود را داشت.

لازم به ذكر است ، حكومت جمهورى اسلامى ايران تلاش خود را براى سركوب روشنفكران و فعالين شرق كوردستان ادامه داده و با تهديد هر صدا و انتقاد ازادى را مجبور به سكوت ميكند ، تا فاصله روشنفكران را با مردم بيشتر و با سركوب و اختناق صداى آزاديخواهان ، تنها مردم صداى دروغ ، فريب اين حكومت را گوش داده و با بازداشت ، شكنجه و تهديد روشنفكران اسانتر مي تواند پلان و برنامه خود به اجرا درآورد.

جمعيت حقوق بشر كوردستان