زخمى شدن ٤ كولبه ر در منطقه ترگور از توابع اورميه

طبق گزارش  جمعيت حقوق بشر كوردستان, شب گذشته در نزديكى روستاى ” البيران “واقع در دره “مارميشوى” منطقه ترگورى اورميه از شرق كوردستان ، ٢ كولبه‌ر اهل روستاى ” شيخان” و ٢ نفر كولبر ديگر اهل روستاى ” بانى ” بر اثر شليك مستقيم نيروهاى جمهورى اسلامى به سختى زخمى شدند و هم اكنون تحت مداوا در بيمارستان مى باشند.

لازم به ذكر است ، جمهورى اسلامى ايران براى تثبيت و أهداف حاكميت ايدولوژيك و مستبد خود احتياج به مكانى براى آزمودن و آمادگى دارد و ملت كورد هم مداوم مقاومت كرده و تسليم خواسته هاى حكومت نشده و همچون ملتهاى ديگر خواستار آزادى و ديموكراسي بوده و مداوم براى همزيستى مسالمت آميز با ديگر مليتها تلاش كرده و به همين خاطر جمهورى اسلامى ايران همه تلاش و نيروى خود را براى هر گونه اسميلاسیونی در اين مناطق ( جنسيتى، فرهنگى ، اقتصادى) به كار انداخته است و با سياست بيكارى و تنگدست كردن اين مناطق ، مردم مجبور به هر نوع كار و پيشه اى مى شوند و در اين راه با ناجوانمرادنه ترين شيوه با حمله به جان و مال كاسبكاران باعث كشتن و يا معلوليت انها ميگردد.

جمعيت حقوق بشر كوردستان