ترکیە ژیار گل را بازداشت و بە اقلیم کوردستان دپورت کرد

بر اساس خبرهای رسیده به جمعێت حقوق بشر کوردستان و استناد بە خبری از پایگاه خبری و تحلیلی روژ ، ژیار گل خبرنگار بخش فارسی شبکه بی بی سی عصر روز پنجشنبه ۲۹ ژوئن، در استانبول بازداشت شده است.
گفته شده است که وی به فرودگاه استانبول منتقل شده و به اربیل پایتخت اقلیم کوردستان دیپورت شده است. تا لحظه انتشار این خبر مقام های ترکیه هیچ اظهار نظری در این رابطه نکرده و دلیل بازداشت وی را اعلام ننموده اند.
ژیار گل از خبرنگاران شبکە بی بی سی میباشد کە در مورد مسائل خاورمیانە بەشکلی عام و در مورد کوردستان بەشکلی اخص گزارش تهیە مینماید.
جمعیت حقوق بشر کوردستان