بازداشت روزنامه نگار کورد توسط دولت ترکیه بعلت انتشار تصاویر “کوبانی”

طبق گزارش رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان، “اسماعیل اسکین”روزنامه نگار اهل شمال کوردستان از سوی دادگاه ترکیه به اتهام انتشار تصویر کوبانی در اکاونت تویتری خود به ۳ سال و یکماه و پانزده روز محکوم شد.
بر اساس گزارشی که مرکز خبررسانی (روژ نیوز)منتشر کرده است، دادگاه ترکیە در  “دیلوک” شمال کوردستان، روزنامه نگار نامبرده را به شایعه سازی جهت سازماندهی و تجمع غیر قانونی متهم کرده است چراکه در تویتر خود ممنوعیت عبور و مرور در روستاهای “آمد” در شمال کوردستان و نقض حقوق انسانی توسط داعش در “کوبانی” واقع در غرب کوردستان را با انتشار تصاویر محکوم کرده بود.

“اسماعیل اسکین” توسط دادگاه به اتهام شایعه پراکنی در راستای تجمع غیر قانونی به ۵ سال زندان محکوم کرده بود اما بعلت اینکه نامبرده از طریق سایتهای اجتماعی اقدام به اینکار کرده بود حکمش به ۳ سال و یکماه و پانزده روز زندان تقلیل یافت.

جمعیت حقوق بشر کوردستان