فشار دولت تركيه به كوردهـا ى مقيم در المان

بر اساس خبر رسيده به پايگاه خبرى و تحليلى جمعيت حقوق بشر كوردستان، حكومت تركيه پنج ليست كه شامل اسامى كوردهـاى مقيم المان هـستند را در دسترس دولت المان گذارد، در هـمين اثنا دولت المان افرادى را كه اسامى انهـا در اين ليست مى باشد، از وجود خطر ترور اگاه ساخت.
به نقل از گزارش خبرنگارى روژ نيوز، در سال ٢٠١٥ ميلادى تا اكنون دستگاه جاسوسى تركيه “ميت” پنج ليست كه حاوى اسامى شهـروندان كورد در المان مى باشد، در دسترس حكومت المان قرار داده است.
در اين ارتباط كمسيون امنيتى برلين، اسامى ٨٠ تن از افرادى كه از جانب ميت تركيه جانشان در خطر مى باشند، اگاه نموده است.
هـيئت ناظر بر اجراى قانون امنيتى در برلين المان، پس از ميزگردى اشكار مى نمايد كه دولت تركيه در تلاش براى تحت نظر داشتن شهـروندان كورد در المان در سال ٢٠١٥ و در هـمين ارتباط ليستى را كه شامل اسامى اين افراد مى باشد، تحويل دولت المان گردانده است.
جاى تأمل است، ليست مذكور شامل اسامى شهـروندان ترك مقيم المان هـم مى باشد.

در ادامه گزارش قيد شده، كمسيون نامبرده اشكار مى نمايد كه سازمان جاسوسى دولت تركيه “ميت” از حكومت المان درخواست نموده كه اين افراد را تحت نظر و كنترول داشته باشد.
بنا بر اهـميت قضيه عملكرد دستگاه جاسوسى ميت تركيه در المان، كمسيون برگزارى امنيت در شهـر برلين اسامى ٨٠ تن از افرادى كه در ليست مذكور هـستند را از تهـديد خطر ترور از جانب ميت تركيه اگاه ساخته است.
گفتنى است، در سال ٢٠١٦ “جفاكين- كوردستان- كه جه كه” چند مورد از تلاشهـا و پلانهـاى حكومت تركيه را اشكار مى كند كه قصد ترور فعلان سياسى و مدنى شهـروندان كورد مقيم در المان را داشتند.

جمعيت حقوق بشر كوردستان