خطر إعدام ٤ نفر را در ايلام تهديد ميكند

طبق گزارش رسيده به جمعيت حقوق بشر كوردستان ، روز چهارشنبه ٧ تير ماه سال ١٣٩٦ در شهر ايلام از شرق كوردستان ، رئيس كل دادگسترى استان ايلام به نام محمد رزم طى سخناني در يك مراسمى گفت : بزودى چهار نفر إعدام ميشوند.

به نقل از خبر اين ٤ نفر زندانى به اتهام اراذل و اوباش و تجاوز به نواميس مردم به إعدام محكوم شده اند و به گفته رئيس كل دادگسترى ايلام :اين أفراد در ملأ عام اعدام شده تا درس عبرتى براى ديگران شود.

لازم به ذكر است كه  حكومت جمهورى اسلامى ايران پس از چهار دهه حكومت خود هر سال بر آمار اعدامها مى افزايد كه بيشتر کسانی که اعدام می شوند اکثرا بین 18 تا 25 سال هستند حكومت جمهوری اسلامی به بهانه امنیت اجتماعی و سياسي به اين كار ضد بشرى ادامه داده و با اين كار به نوعی باعث ترویج خشونت در جامعه می‌شود و به جای توجه به درس عبرت باید به ریشه‌ها توجه کرد. باید دید چه عواملی باعث می‌شود که اراذل و اوباش به وجود آیند.

جمعيت حقوق بشر كوردستان