اقدام به خودكشي يك زن منطقه چهل چشمه از طريق خودسوزى

طبق گزارش رسيده به جمعيت حقوق بشر كوردستان ، روز دوشنبه پنجم تيرماه سال ١٣٩٦ شمسي جسد بي جان زن ٢٣ ساله اى به نام ( ش. م ) اهل روستاى ” درگاوان ” از توابع چهل چشمه نزديك به شهر ديواندره در شرق كوردستان  از بيمارستان شهر تبريز به زادگاه خود برگردانده شد.

به نقل از گزارش ، زن نامبرده داراى يك فرزند و به دليل اختلاف خانوادگى اقدام به خودسوزى كرده و به دليل سوختگى زياد به بيمارستانى در شهر تبريز منتقل ميكنند و پس از يك هفته دست و پنجه نرم كردن با مرگ ديروز جانش را از دست داد .

غير از افزايش شمار خودكشيها در شرق كوردستان ، لازم به گفتن است كه به علت نبود بيمارستانى كه داراى إمكانات پيشرفته باشد شهروندان شرق كوردستان براى درمان بيماريهای جزیی و با هزينه هاى  زياد به بيمارستانهاى خارج از كوردستان منتقل شوند.

جمعيت حقوق بشر كوردستان