نبود ایمنی مرگ یک کارگر کورد و مسمویت چهار نفر را در بر داشت.

 

به گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان: عصر امروز ٦ اسفند ماه سال ۱۳۹۴ (٢٥ فوریە ٢٠١٦) بر اثر مسمویت با گاز در نفت شهر _قصرشیرین  چهار نفر دچار مسمویت شده و یک نفر نیز جان خود را از دست داد.

بدنبال این حادثە ، کارگران در بیمارستان آن شهر بە دلیل مسمویت شدید بستری شدند. سببِ مسمویت تا کنون مشخص نشده است.

عصر امروز۶اسفند ماه سال ۱۳۹۴بعد از این حادثه ۴ کارگر مسموم شده راهی بیمارستان شدند و۳ نفر از آن‌ها بستری شد. دلیل مسمویت تا کنون مشخص نشده است.

با توجه به گزارشات جمعیت حقوق بشر کوردستان، آمار مسمویتها در شرکتهای معدنی و صنعتی  و “اماکن تجاری “مسکن شهروندان ” در شرق کوردستان افزایش یافته است. مدتی پیش  درشهر هرسین استان کرمانشاه دو عضو یک خانواده به دلیل مسمویت گاز منو اکسید کربن جان خود را از دست داده‌اند. در این فاجعه که درشهرک شمالی شهر هرسین اتفاق افتاد. برای گرم کردن منزل از گاز خوراک پزی استفاده شده بود. در نتیجه با انتشار گاز منواکسید کربن، یک زن ویک  نوجوان جان خود را ازدست دادند.
در سال ۱۳۹۳ باتوجه به آمارھای منتشر شدە قربانیان مسمویت گاز  درشرق کوردستان ۶۰ نفر و در۹ ماه اول امسال بە ۴۸ نفر رسیدە است. این در حالی است کە رئیس سلامت ایمنی و محیط زیست شرکت ملی گاز ایران در۲۲ دی ماه ۱۳۹۴اعلام کرد، عمده حوادث گاز در بخش خانگی اتفاق می‌افتد.

لازم به ذکر است طبق گفتەھای مسئولین حکومتی در کردستان از جملە استاندار کردستان، و یک نمایندە مجلس کرمانشاە و یکی از نمایندەگان مجلس ایلام ،درآمد سرانە این مناطق کمتر از نصف درآمد کل ایران است و بیکاری در این مناطق بسیار بالا‌تر از سطح بیکاری در ایران است. لذا شھروندان این مناطق قادر بە خرید دستگاھای گرم کنندە با گاز با استاندردھای ایمنی نیستند و بە ھمین دلیل آمار قربانیان گاز گرفتگی در این مناطق بالا‌تر از دیگر مناطق می‌باشد.

جمعیت حقوق بشر کردستان

25/02/2016