حكم ٣٦ سال زندانى براى كودكان سوور در شهر آمد توسط دادگاه تركيه

طبق گزارش رسيده به جمعيت حقوق بشر كوردستان ، يكى از دادگاههاى حكومت تركيه ، ١١ كودك سوور شهر آمد در شمال كوردستان را به ٣٦ سال زندانى محكوم كرد و بازداشت اين كودكان در جریان يورش و محاصره شهر سوور در تاريخ ٢٦/١١/٢٠١٥ تا ٣/۱/٢٠١٦ توسط ارتش ترك صورت گرفتە بود.

اين در حاليست كه ، قاضى دادگاه تركيه در اولين جلسه حكم به آزادى انها داده بود، ولى بعداً دادگاه عالى خواستار محاكمه دوباره اين كودكان شد و دوباره دادگاهى شدند.
طبق گفته هاى وكلاى اين كودكان ، با فشار و شكنجه این كودكان را مجبور به اعتراف بە اتهامهاىی كرده اند كه انجام نداده اند .

لازم به ذكر است كه دادگاه تركيه ساچمه هاى داخل بدن اين كودكان كه بر اثر تيراندازى سربازان ارتش تركيه زخمى شده بودند را به عنوان مدرك جرم قلمداد كرده است

سرانجام ، دادگاه تركيه اين يازده كودك را به اتهام عضويت در يكى از احزاب ممنوعه به ٣٦ سال و هشت ماه و بيست روز زندانى محكوم كرد.
اين حکم و عملکرد در حالی صورت گرفتە است کە نيروهاى امنيتى و ارتش تركيه میبایست به دليل يورش و زخمى كردن اين كودكان مجرم شناخته شدە و مجازات شوند

جمعيت حقوق بشر كوردستان