اعتراض شهروندان روستای “آلتون” از توابع شهرستان سقز در شرق کوردستان

براساس گزارش رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان، شهروندان روستای “آلتون سفلی”از توابع شهرستان سقز در شرق کوردستان نسبت به شرایط جاده روستایی تجمع اعتراضی برگزار کردند.

در این گزارش آمده است که مردم روستای نامبرده به تخریب راه روستا که توسط پیمانکار کمربندی صورت گرفته معترض شده اند و از مسوولین مربوطه درخواست رسیدگی به این مشکلات را داشته و اعلام نموده اند که در مسیر جاده ای آلتون سفلی با ایجاد زیر گذر و یا دوربرگردان مناسب از خطرات ناشی از تصادفات و عدم ایمنی رفت و آمد شهروندان جلوگیری شود.

اما تاکنون هیچگونه اقدامی از سوی ارگانهای مربوطه صورت نگرفته است و این در حالیست که در شهر سقز نیز با معضلات ترافیکی ماشینهای سنگین که در سطح شهر تردد میکنند زندگی شهروندان این شهر مختل شده و سالهاست با وعده ساخت اتوبان،مردم را سرگرم کرده اند.

لازم به ذکر است که طرحهای عمرانی در دست اجرای دولت جمهوری اسلامی ایران با صرف هزینه های هنگفت همراه بوده و در عین حال با متدها و طرحهای استاندارد جهانی و اصول ایمنی راهسازی فاصله زیادی دارد و چه بسا بیشتر پروژه های عمرانی مورد نیاز شرق کوردستان نیمه کاره رها شده و بودجه این پروژه ها در هاله ای از ابهام قرار گرفته است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان