یورش نیروهای پلیس المان بە تجمع مسالمت امیز حمایتی از رژئاوا

بر اساس گزارش رسیدە بە جمعیت حقوق بشر کوردستان، نیروهای پلیس آلمان عصر روز شنبه ۱۷ ژوئن، به تظاهرات حمایت از روژآوا (غرب کوردستان)یورش برده و چندین تن را بازداشت و مورد ضرب و شتم قرار دادند.

وبسایت خبری NNS ROJ در خبری در این پیوند اوردەاست: پلیس به بهانه حمل “پرچم و نمادهای ممنوع” شده توسط وزارت کشور آلمان به شهروندان حاضر در این تظاهرات یورش برده است. در نتیجه ضد و خورد میان دو طرف سه شهروند مجروح شده و به مراکز درمانی منتقل شده اند.

۷ شهروندی که توسط پلیس بازداشت شده بودند پس از اعتراض و تحصن شرکت کنندگان در این تظاهرات آزاد شدند.

وزیر کشور آلمان اوایل ماه مارس با ابلاغ بخشنامه ای به ۱۶ ایالت این کشور حمل و افراشتن پرچم ها و پلاکاردهای منقش به تصویر رهبر دربند حزب کارگران کورستان و ۳۳ سمبل دیگر متعلق به سازمان ها و احزاب کورد را در این کشور ممنوع کرد.

در لیستی که وزارت کشور آلمان منتشر کرده است حمل و نگهداری پرچم یگان های مدافع شرق، یگان های مدافع زنان و حزب اتحاد دموکراتیک نیز ممنوع شده است.

ماه گذشته نیز یک زن ۷۵ ساله کورد توسط دادگاه کُلن به بهانه وصل کردن سمبل ها و نمادهای ممنوعه به لباس هایش به پرداخت ۳۰۰ یورو جریمه محکوم شدەبود.

اعمال محدودیت نسبت به حمل و برافراشته شدن نمادهای یگان های مدافع خلق و یگان های مدافع زن که نقش چشمگیری در مبارزه علیه گروه دولت اسلامی داشته و هم اکنون اصلی ترین همپیمان ائتلاف جهانی علیه داعش در سوریه با انتقادهای وسیعی مواجه شده است.
بسیاری از احزاب و گروەهای المان این ممنوعیت را ناعادلانە و خواستار رفع ان هستند. حزب چپ المان در همین رابطە خواستار رفع ممنوعیت حزب کارگران کوردستان شدە و بە عنوان یکی از برنامەهای اصلی این حزب انتخاب شدە است.
جمعیت حقوق بشر کوردستان