مرگ مشكوك زن جوان سقزى

مرگ مشكوك زن جوان سقزى

طبق گزارش رسيده به جمعيت حقوق بشر كوردستان ، امروز ٢٧ خرداد ماه سال ١٣٩٦ شمسي ، در شهر سقز از شرق كوردستان جسد حلق آويز زن جوان ٢٨ ساله در منزل خود واقع در محله بهارستان حوالي مدرسه هفت تير كشف شد .

طبق گزارش رسيده ، پس از تأييد مرگ اين زن توسط عوامل اورژانس با دستور قاضي جهت بررسي و علت مرگ به سردخانه بيمارستان منتقل شد .

لازم به ذكر است كه ، در سال جديد شمسي اين سومين خودكشي هست كه در شهر سقز رويداده و مسئولين حكومتى جمهورى اسلامى ايران هيچ اقدام و راهكار پيشگيرى در قبال اين معضل اجتماعى كه به دلائل متعددى وجود دارد نكرده و با كم اهميت جلوه دادن اين معضل بر افزايش خودكشيها دامن مي زنند

جمعيت حقوق بشر كوردستان