توپباران مناطق شرق کوردستان توسط جمهوری اسلامی ایران

براساس خبرهای رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان و استناد به وب سایت کوردستان میدیا، جمعه مورخه ۲۶ خردادماه ۱۳۹۶ شمسی حدود ساعت ۱۰ شب ،نیروهای نظامی دولت ایران اقدام به توپباران روستای “زعفران”از توابع شهرستان “سرپل ذهاب”در استان کرماشان کرده و خساراتی زیادی به منطقه و محیط زیست آن وارد کرده است.
لازم به یادآوریست که جمهوری اسلامی ایران به بهانه های مختلف شهروندان کورد را آماج حمله خود قرار داده و با یورش به منازل افراد و بازداشتهای خودسرانه، سرکوب،ارعاب و تهدید سعی در امنیتی جلوه دادن کوردستان داشته و این در حالیست که در پی وقایع اخیر تهران توسط اسلام گرایان افراطی وابسته به داعش،آمار بازداشت شهروندان مدنی و اقلیتهای مختلف دینی افزایش یافته و گزارشها از ادامه این روند حکایت دارد.
واقعیت نظام حاکم برایران در مقطع کنونی حاکی از ایجاد تفرقه میان اقشار و ملیتهای گوناگون در داخل ایران است و جدای از ملیتاریزه کردن شهرهای کوردنشین از طریق بازداشت و تهدید،اقدام به توپباران مناطق وسیعی از کوردستان کرده که در نتیجه آن میتوان به آتش سوزی جنگلها و مراتع و نابودی محصولات کشاورزی و محیط زیست اشاره کرد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان