ضبط و مصادره أموال كاسبكارن  و كشتن دو رأس اسب توسط يگان ويژه جمهوری اسلامی ایران در شهر سنه

طبق گزارش رسيده به جمعيت حقوق بشر كوردستان ، در روز چهارشنبه ٢٤ خرداد ماه ١٣٩٦ شمسي ، نيروهاى يگان ويژه  جمهوری اسلامی ایران در شهر سنه در شرق كوردستان با چندين دستگاه اتومبيل به گردنه تته و اطراف دزلي يورش برده و اقدام به ضبط ده ها تن از اجناس كولبران و كاسبكاران كورد كرده اند.

براساس اين گزارش، نيروهاى يگان ويژه جمهورى اسلامى ايران  با اتومبيل هاى خود به قصد زیر گرفتن کاسبکاران  يورش برده و  اموال انها را ضبط کردند.

همچنان امدە است کە این نیروها بە طرف اسبهای کاسبکاران تیراندازی کردند  کە دو راس اسب کاسبکاران نیز  کشتە شد  واین واقعەبە اعتراض شهروندان محل و کولبران انجامید و مردم محل با پرتاب سنگ بە طرف  اتومبيل هاى يگان ويژه  اقدام  به شكستن شيشه هاى اتومبیلهای نظامی انها  كردند.

لازم به ذكر است ، نيروهاى مسلح جمهوری اسلامی ايران  روز چهارشنبه ٢٤ خرداد ، در اقدام  ديگرى در منطقه بيتوش از توابع شهر سردشت  بدون هيچ گونه هشدار قبلي به سوى دسته اى از كولبران آتش گشودند، كه در پي تيراندازى اين نيروها يك كولبر به نام سيروان عزيزى اهل سردشت  جان خود را از دست داد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان