کشته شدن کولبر کورد توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران

براساس گزارش رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان،پنجشنبه ۲۵ خردادماه۱۳۹۶ شمسی حدود ساعت ۴تا۵ صبح،نیروهای مرزبانی دولت ایران در مرز میان شرق و جنوب کوردستان در منطقه “بیتوش”از توابع سردشت، کولبران کورد را مورد هدف گلوله قرار میدهند و در نتیجه کولبری به نام “سیروان عزیزی خان خلی”

کشته میشود و کولبری دیگر که مشخصاتش در دست نمیباشد زخمی شده و به بیمارستان سردشت منتقل گردید.

لازم به گفتن است که بعلت نبود کار و تامین مایحتاج زندگی،شهروندان مناطق مرزنشین شرق کوردستان به شغل کولبری روی آورده و این در حالیست که هرروزه از سوی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران هدف تیراندازی قرار گرفته و کشته یا زخمی میشوند و همچنین حیوانات باربر آنها را میکشند و بار کولبران را مصادره میکنند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان