توپ باران  اطراف مریوان توسط نیروهای نظامی موجب آتش سوزی مجدد در جنگلها شد

در خبری که به دست جمعیت حقوق بشر کوردستان رسیده است،در مورخه ۲۲ خرداماه ۱۳۹۶ شمسی،حدود ساعت ۱۲ ظهر جنگلهای”چالی سور”و دشتهای “هنگه ژال”و “دیمه جو”از توابع بخش سرشیو مریوان در شرق کوردستان  بە علت توپباران این منطقە توسط  نیروهای نظامی جمهوری اسلامی ایران طعمه حریق شد که با اقدام به موقع نیروهای مردمی و استفاده از منابع طبیعی دردسترس،آتش سوزی مهار شد اما طبق گزارشی دیگر، دیروز ۲۳ خرداد ساعت ۱۰ صبح مجددا این جنگلها دچار حریق شده اند و شهروندان این منطقه همچنان در حال اطفاء حریق هستند و این درحالیست که وسعت زیادی از جنگلها دچار آتش سوزی شده اند.

لازم به ذکر است که مناطق مذکور روز گذشته توسط نیروهای جمهوری اسلامی ایران در پایگاههای  روستای “گله” توپباران شده و طبق گفته منابع محلی، این آتش سوزیها بصورت عمدی و توسط افراد و  نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی ایران صورت میگیرد کە باعث تخریب گسترده جنگلها،مراتع و محیط زیست انسانی و جانوری مناطق شرق کوردستان میشود.

جمعیت حقوق بشر کوردستان