اعتراض شديد شهروندان روستای  “چومان”و “زلی”نسبت به آتش كشيدن جنگلها توسط نيروهای هنگ مرزی

طبق گزارشی کە بدست جمعیت حقوق بشر کوردستان رسیدە است شهروندان روستای “چومان” و “زلی” از توابع بانە در شرق کوردستان،اعتراض شدید خود را نسبت بە آتش زدن جنگلهای اطراف این روستاها توسط نیروهای هنگ مرزی نشان دادند.

در گزارش آمدە است کە راس ساعت۲۳:۳۰ دقیقە شب مورخه   ٢١ خردادماه ۱۳۹۶، سە نقطە از جنگلها و مراتع روستاهای “چومان” و “زلی” از توابع شهرستان بانە توسط نیروهای هنگ مرزی بە آتش کشیدە شد و زمانی کە مردم قصد خاموش کردن آنرا داشتند،نیروهای هنگ مرزی از خاموش کردن آن توسط مردم جلوگیری کرده و اقدام بە تیراندازی بە سوی آنها نمودند.

در گزارش آمدە است کە حدود ٥ هکتار  از جنگلها و مراتع این روستاها طعمه حریق شده اند.

لازم بە ذکر است کە در جنگل‌های «هردریژ» استان ایلام و در جنگل‌های ارتفاعات”بازی‌دراز” در استان کرماشان در ١٦ خرداد ، جنگل‌های”دره گلی” کهگیلویه و بویراحمد ۱۵ خرداد، جنگل‌های”کبیرکوه” ملکشاهی در استان ایلام ۱۲ خرداد،جنگل‌های “سیروان” و “آبدانان” در استان ایلام ۱۲ خرداد،جنگل‌های ایوان در استان ایلام(به مدت سه روز) ۱۱ خرداد،جنگل‌های “شلم” در استان ایلام۱۰ خرداد،جنگل‌های “کوهدشت” استان لرستان ۸ خرداد و آتش‌سوزی در جنگل‌های “کبیرکوه” استان ایلام در ٧ خرداد،هزاران هکتار از مراتع  و جنگلهای کوهستان زاگروس  طعمە حریق شدند و طبق گفتە روستاییان،این آتش سوزیها عمدی و توسط نیروهای نظامی جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته است.

 

جمعیت حقوق بشر کوردستان