اتش سوزيهـاى استان ايلام به ميدانهـاى مين رسيد

بر اساس گزارش رسیدە بە جمعيت حقوق بشر كوردستان، ادامه و گسترش اتش سوزيهـاى استان ايلام در شرق كوردستان كه در روزهـاى اخير و هـم اكنون نيز ادامه دارد، به ميدان هـاى مين رسيده است.

در ادامه گزارش امده است كه هـيچ اقدام جدى از جانب نيروهـاى حكومتى جمهـورى اسلامى ايران جهـت خاموش كردن اين حريق انجام نگرفته و اين اتش سوزيهـا در جنگلهـاى سرسبز استان ايلام و به ويژه شهـرستان گيلان غرب تداوم دارد، هـمچنين تأكيد شده است كه داوطلبان مردمى منطقه هـمراه با مدافعين حفظ محيط زيست و با مسئوليت خودشان از هـيچ اقدامى جهـت خاموش كردن اين حريق كوتاهـى ننموده اند.
گفتنى است كه فرماندار شهـرستان گيلان غرب طى اعلاميه اى اظهـار نموده كه شعله اتش به ميدان هـاى “مين” گسترش يافته و بسيار ضرورى است كه مردم از نزديك شدن به اين ميدانهـاى مين كه احتمال انفجار انها بسيار جدى است، خوددارى نمايند.
اين اظهـارات فرماندار گيلان غرب در حالى انجام مى گيرد، كه قبلاً گفته بود تمام زمينهـاى كشاورزى منطقه از وجود مين پاكسازى شده و هـيچ خطرى هـيچكس را تهـديد نمى كند.
اما جاى تعجب است كه روزانه مردم مدنى قربانى انفجار وجود مين هـاى منطقه مى گردند.

شايان توجه است، هـر سال وبعد از شروع فصل گرما و خشك شدن گياهـان و مراتع منطقه فرصت مناسبى است كه دست اندركاران حكومتى به طور عمد جنگلهـا و زمينهـاى كشاورزى را به اتش بكشانند، كه اين اقدامات ضررهـاى جبران ناپذيرى را وارد كرده و خسارتهـاى فراوانى را اعم از مادى و معنوى ساكنان اين مناطق را تهـديد مى نمايد.
بطورى كه از شروع سال جارى ٥٧ حادثه انفجار مين به وقوع پيوسته كه باعث كشته شدن ١٢ نفر و زخمى شدن ٤٥ نفر ديگر شده است.
انفجار اين مين هـا به غير از خسارت مالى، ترس، رعب و وحشت را در ميان ساكنان اين مناطق در بر گرفته و احساس امنيت را از انان سلب نموده است.

جمعيت حقوق بشر كوردستان