توقيف و ممنوعيت تمام نسخه هاى كتاب آموزشي زبان كوردى در خراسان

توقيف و ممنوعيت تمام نسخه هاى كتاب آموزشي زبان كوردى در خراسان

طبق گزارش رسيده به جمعيت حقوق بشر كوردستان ، اداره اطلاعات شهر مشهد كتابى را كه براى آموزش به زبان كوردى توسط چند مؤلف كورد خوراسان نوشته و چاپ شده بود، توقيف كرد.

خبرگزارى nnsroj طى خبرى كه منتشر كرده، در استان خراسان رضوى كتاب ١٠٠ صفحه اى با تلاش و زحمات نويسندگانى به اسامى : جواد على نيا ، عباس اسماعيلي ، محمد تقوى، مهدى جعفرزاده ،براى آموزش نوشتن و خواندن به زبان كوردى و با استفاده از رسم الخط لاتين نوشته و منتشر شده بود. اداره اطلاعات مشهد(استان خراسان) به استدلال اينكه الفباى لاتين توسط حزب كارگران كوردستان ترويج ميشود، اين كتاب را توقيف و انتشار و خواندن و فروختن آن را عليرغم اينكه مجوز انتشار آن از سوى وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى صادر شده بود، ممنوع کرد.
مقامات اطلاعات شمارى از مؤلفان و دست اندركاران چاپ و نشر اين كتاب را به اطلاعات احضار كرده و به آنان اخطار داده اند تا در نوشتن و نشر زبان كوردى، از الفباى لاتين استفاده نكنند، چنين برخوردی با نشر اين كتاب توسط اطلاعات مشهد كه با تعقيب و ارعاب مواجه شده بود، نارضايتى و انتشار نامه اى سر گشاده توسط جمعى از نويسندگان و شاعران كورد خراسان را به دنبال داشت و آن را يك رخداد در جغرافيايى غم انگيز ناميده اند.
اين رفتار اطلاعات مشهد در حاليست كه هنگام تبليغ انتخابات رياست جمهورى ايران، ابراهيم رئيسي كه متولي آستان قدس رضوى خراسان و يكى از منتخبین انتخابات ریاست جمهوری ایران بود در مورد زبان كوردى گفته بود که زبان كوردى را خدا به آنها داده و كسي نمي تواند این حق را از آنها سلب کند.
كوردهاى خراسان با زبان كوردى و با لهجه كرمانجى سخن مي گويند و از عشيره ی جلالى و عشيره هاى ديگر استان كنونى اورميه هستند كه در دوران صفويه با توسل به زور به مناطق خراسان كوچانده شدند و بيشتر در شهرهاى (قوچان، سراوان ، چناران و اسفراين) سكونت دارند و به احتمال زياد بيشتر از يك ميليون جمعيت داشته و تاكنون به حفظ و گسترش فرهنگ و اصالت كوردى خود پايبند بوده اند.

جمعيت حقوق بشر كوردستان