زیاد شدن تعداد زندانیان در زندان مهاباد وکمبود جا در زندان

زیاد شدن تعداد زندانیان در زندان مهاباد وکمبود جا در زندان،

در پی گزارشهای رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان، رئیس زندانهای استان ارومیە اظهار کرد که زندانهای ارومیه ومهاباد به علت ساکن بودن بیش از حد زندانی، سخت ترین و نامساعدترین زندانها در استان به شمار می آیند.
یک زندانی با نوشتن یک نامه به حقوق بشر کوردستان اظهار داشت که زندانیان هیچ توانایی ندارند وحتی نفس کشیدن هم در داخل زندان سخت شده و در همه جای داخل زندان وکنار توالت هم رخت خواب پهن کرده اند. چند روز پیش چندین زندانی دیگر را هم به سلول‌ ما اضافه کردن که شب را تا صبح در حیاط زندان به سر کردند.
او همچنین گفت که مسئولان به این موضوع اهمیت نمی دهند، بدونه دلیل ما را نگه میدارند وشرایط را جوری به بار آورده اند که برای زنده ماندن باید قوانین را نقض کنیم واین در حالی است که از کوچکترین حقوق زندانی بودن محروم هستیم.
شایان ذکر است که جمهوری اسلامی ایران ادعا می‌کند که زندانها را به دانشگاه تبدیل کرده، اگرچه هر زندانی با هر جرمی، که جمهوری اسلامی آن را گناه محسوب میکند، بعداز رفتن به زندان شخصیتش تماما از بین می رود و دیگر به همان انسان قبلی نمی شود وتبدیل به انسان مضر برای جامعه می‌شود که مشغول به دزدی، مواد مخدر می شود واین همان سیاست کثیف جمهوری اسلامی ایران برای جامعه است که شخص برای خانواده وجامعه اجرا میکند، و درکل یک دانشگاه است برا یادگیری همه آن چیزهایی که جامعه وخانواده را از بین میبرد.
جمعیت حقوق بشر کوردستان