اعتصاب غذاى زندانيان سنى مذهـب در زندان اوين

بنا به گزارش رسيده به جمعيت حقوق بشر كوردستان و به نقل از خبرگزارى هـرانا”ارگان مدافعين حقوق بشر در ايران”، “عادل على زاده” شهـروند سنى مذهـب اهـل شهـرستان “پاوه”در شرق کوردستان،در زندان اوين اقدام به اعتصاب غذا نموده است.

“ميلاد توفيقى” و “عدنان حسينى” نیز که اتهاماتی شبیه نامبرده دارند،در سلولهـاى انفرادى اين زندان به سر مى برند.

در ادامه گزارش قيد شده است كه: عادل على زاده هـمراه با ۳۰ شهـروند زندانى ديگر از جمله (سيد عدنان حسينى، ميلاد لطفى و دلشاد وسيمى) كه تير ماه ١٣٩٥ به نشانه اعتراض به حكمشان، دست به اعتصاب غذا زده بودند.

يك منبع موثق كه از وضعيت واقعى عادل على زاده آگاهـى دارد، به خبرگزارى هـرنا گزارش نموده است كه: والدين نامبرده به دليل كهـولت سن و وضعيت ناهـنجار پسرشان دچار سکته شده و در وضعیت جسمانی خیلی بدی قرار دارند.

در ادمه گزارش آمده است که سيد عدنان حسينى اهـل روستاى شمشيرى پاوه میباشد و مغازه ای در بازار مرزى شهـرستان پاوه دارد.

ميلاد لطفى پسر يزدان و دلشاد وسيمى و چهـار شهـروند كورد پيرو مذهـب سنى در شهـرستان پاوه،به دليل داشتن فعاليت مذهـبى در تير ماه ١٣٩٥ بازداشت  شدند.

دلشاد وسيمى متولد ١٣٦٨ خورشيدى اهـل شهـرستان پاوه و ساکن تهـران، در تاريخ ١٣٩٥/٥/١٤ به علت آثار عميق زخم و بريدگى روى بدن به بند زندانيان سياسى زندان رجائى شهـر كرج منتقل شده بود و در مهرماه ١٣٩٥ در حاليكه سوار بر ويلچر بود و خانواده وی قادر به شناختنش نبودند، از زندان آزاد گرديد.

بدون شك بديهـى و آشكار است كه حكومت جمهـورى اسلامى ايران تاب و توان تحمل هـيچ انديشه و نگرشى غير از ديدگاهـى كه خود به آن معتقد است را ندارد و دقيقا ًدر هـمين راستا هـيچ فرد يا گروهـى حق داشتن اظهـار نظر و يا نوشتن انديشه هـاى خود را ندارد، و اگر خلاف این عمل کند   با انواع محكوميت هـا از جمله زندان، ضرب و شتم و شكنجه و اعدام روبرو خواهـد شد و اين رويكردهـا در ايران، نشانه ى نقض حقوق بشرى در نظام جمهوری اسلامی ایران مى باشد.

 

جمعيت حقوق بشر كوردستان