كشته شدن يك جوان كورد بر اثر شكنجه ى مأموران اداره اطلاعات جمهـورى اسلامى ايران

بنا به گزارش دريافت شده توسط جمعيت حقوق بشر كوردستان، در تاريخ ١٣٩٦/٣/٤ اداره اطلاعات شهـرستان كرج خانواده “دياكو هـاشمى” را براى دريافت جسد پسرشان به اين اداره احضار نمودند.

به استناد گزارش، امير هـاشمى پدر دياكو هـاشمى مجبور به دادن تعهـد به مأموران اداره اطلاعات شهـرستان كرج گرديده، كه خبر كشته شدن پسرشان نبايد از طريق شبكه هـاى خبر رسانى پخش و منتشر گردد.

گفتنى است كه هـمچنين خانواده ى هـاشمى اجازه انتقال جسد پسرشان را به روانسر زادگاه دياكو هـاشمى را ندارند و مى بايست جسد را در شهـر كرج خاك سپارى نمايند.

دياكو هـاشمى جوان ٢٤ ساله كه اهـل روستاى “پشت ته نگ” از توابع شهـرستان روانسر در شرق كوردستان بوده، و نامبرده در سال ٢٠١١ به كشور فنلاند مهـاجرت نموده، اما به دليل مريضى پدر و براى عيادت ايشان به شهـرستان كرج كه خانواده ايشان بیش از ۱٥ سال است که مقيم انجا بوده اند برگشته، اما از جانب مأموران اطلاعات شهـرستان كرج دستگير شده و پس از دو ماه حبس در سلولهای ادارە اطلاعات مورد ضرب و شتم و شكنجه واقع شده و با كمال تأسف در هـمين ارتباط جان خود را از دست مى دهـد.

 

جمعيت حقوق بشر كوردستان