“واحد سیده ” فعال کارگری بە اداره اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در شهر مهاباد احضار شد

طبق گزارش رسیدە بە جمعیت حقوق بشر کوردستان به نقل از کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری، بر اساس خبر دریافتی روز گذشته “واحد سیده” فعال کارگری ساکن مهاباد توسط اداره اطلاعات به این نهاد امنیتی در شهر مهاباد احضار شد. از او خواسته شد که امروز سه شنبه ساعت ۱۰ صبح خود را به آن اداره معرفی نماید.

در گزارش امدە است کە واحد سیده نیز صبح امروز از ساعت ۱۰صبح در محل آن اداره حاضر شده و تا ساعت ۳ بعد از ظهر مورد بازجویی قرار گرفت. پس از پایان بازجویی او اجازه ترک این اداره را یافت.

لازم به ذکر است که واحد سیده در دی ماه سال ۱۳۹۱ بە همراه ” یوسف آبخرابات و محمد مولانایی” توسط نیروهای امنیتی مهاباد بازداشت و توسط  دادگاه انقلاب  جمهوری اسلامی ایران در شهرستان مهاباد در تاریخ ۱۸ شهریور ۹۲ به اتهام عضویت در یک تشکل کارگری و مشارکت در برنامه های اول ماه مه (روز جهانی کارگر) و ۸ مارس (روز جهانی زن) در شهر مهاباد به دو سال زندان تعزیری محکوم شد و در تاریخ ۱۲ آذر ماه ۹۴ پس از  دو سال  از زندان مرکزی جمهوری اسلامی ایران در  شهرستان مهاباد آزاد شد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان