خطر تحويل  زندانى سياسي كورد شمال كوردستان  قدريه قادرى به حكومت تركيه

طبق گزارش رسيده به جمعيت حقوق بشر كوردستان ، روز پنجشنبه ٤ خردادماه  سال ١٣٩٦  ، قدريه قادرى زندانى سياسي كورد شمال كوردستان بعد از ده  روز از سپرى شدن تاريخ آزادى اش از كانون إصلاح و تربيت شهر ياسوج  به بازداشتگاه اتباع خارجه در اورميه منتقل شد ، با توجه به اينكه خانواده  و بستگان اين زندانى سياسي  در اورميه سكونت دارند ولى  جهت اجراى حكم طرد از ايران به بازداشتگاه اتباع خارجه قرارگاه نيروهاى انتظامى در شهر اورميه منتقل شده و خطر تحويل به مقامات حكومت تركيه او را تهديد ميكند.

به نقل از گزارش ، خانواده نامبرده كليه مدارك شناسايي را در اختيار دادگاه اورميه  گذاشته اند و داديار اجراى احكام كيفرى اورميه  به اين زندانى سياسي اعلام كرده جهت تأييد شناسانه با اداره ثبت احوال اورميه نامه نگارى خواهند كرد ، ولى تا امروز جواب استعلام اداره ثبت احوال  به دادگاه إرسال نشده است و اين  زندانى به صورت بلاتكليف در بازداشتگاه اتباع خارجى بسر ميبرد ، اين زندانى به اتهام عضويت در حزب كارگران كردستان  به مدت ٧ سال  زندانى در زندان شهر ياسوج محكوم شد بر پايه ى همين حكم و با توجه به شرايط سياسي حاكم بر شمال كوردستان و تركيه  خطر ديپورت ايشان سبب نگرانى  شديد خانواده اين زندانى سياسي كورد شده است .

 

جمعيت حقوق بشر كوردستان