بازداشت ٧ نفر فعال فضاى مجازى  در كرماشان

طبق گزارش رسيده به جمعيت حقوق بشر كوردستان ، روز شنبه ٦ خرداد سال ١٣٩٦ شمسي ، ٧ نفر فعال در عرصه فضاى مجازى   به اتهام  فعاليت بر ضد نظام   در فضاى مجازى  در شهر كرماشان از شرق كوردستان  بازداشت شدند .

در گزارش امدە است کە  فعاليت اين  دستگير شدگان فعاليت در عرصه هاى همچون تلگرام و ساير برنامه هاى اجتماعى و شبكه سازى بيش از ٢٠٠٠ نفر در پروفايلهاى  فضاى مجازى بوده  ، كه به دليل  اين كه  بيش از ٥٠ درصد از سهام  شركت مخابرات حكومت جمهورى  اسلامى ايران زير نظر سايبرى اطلاعات سپاه پاسداران  ميباشد  در اين صورت اطلاعات و مكالمات  شهروندان را شنود ميكنند و اين  عرصه را نيز در شرق كوردستان  همچون ديگر فعاليتهاى شهروندان  امنيتى كرده اند.

 

جمعيت حقوق بشر كوردستان