سه نفر در اورميه إعدام شدند

طبق گزارش رسيده به جمعيت حقوق بشر كوردستان  و به نقل از سايت KHRN و هنگاو  و منابع  محلى و گزارشى كه روز گذشته توسط جمعيت حقوق بشر كوردستان منتشر شد ،امروز صبح  جمعه ٥ خرداد سال ١٣٩٦ شمسي ، در زندان مركزى اورميه ٣ نفر كه روز گذشته به سلولهاى انفرادى زندان منتقل شده بودند  إعدام شدند.

اسامى سه نفر إعدامى امروز صبح :

١- رمضان مختارى اهل اورميه

٢- صلاح الدين شفيعى كيا اهل اورميه

٣- عثمان حسنى اهل سردشت

اين سه نفر به اتهام خريد و فروش مواد مخدر محكوم به حكم إعدام شده بودند .

 

جمعيت حقوق بشر كوردستان