مناطقى از شرق كوردستان طعمه آتش شد

مناطقى از شرق كوردستان طعمه آتش شد

طبق گزارش رسيده به جمعيت حقوق بشر كوردستان ، خبر از اتش گرفتن پيچ آينه در ايلام و جنگل و مراتع كبير كوه و چند روز پيش نيز ٣٠ هكتار از مزارع گندم روستاى ” بره بيجه ” از توابع شهر دهلران در آتش سوختند.

طبق گزارش رسيده ، با توجه به وسعت زياد اتش سوزيها در چند روز گذشته ، مسئولين حفاظت از محيط زيست و نيروهاى اتش نشانى حكومت جمهورى اسلامى ايران با كم اهميت نشان دادن اين فاجعه زيست محيطى از خاموش كردن جنگلها و مراتع اين مناطق خوددارى كردند ، ولى از سوى فعالين زيست محيطى و كمك مردم محلى توانستند اين آتش سوزى را مهار و خاموش كنند.

لازم به ذكر است كه ، نگاه امنيتى حكومت جمهورى اسلامى ايران و نقش نیروهای سپاه و ارتش در تداوم این آتش سوزیها، بيشترين زيان را به محيط زيست شرق كوردستان زده است و تداوم آتش سوزی ها حتی در روزهای بارانی، طبیعی و حادثه بودن ماجرا را به زیر سئوال می برد. و با توجه به اينكه در اين مناطق از پوشش گياهى متنوع و درختان است هيچ امكانات پيش گيرانه و مقابله با اتش سوزى در نظر گرفته نشده است ، اين مردم محلى اين مناطق و فعالين محيط زيست بوده اند كه اين اتش سوزيها را مهار كرده اند كه در بيشتر مواقع اين فعالان زيست محيطى با بازداشت و زندانى نيروهاى امنيتى در أمان نبوده اند.

جمعيت حقوق بشر كوردستان