اخراج ۱۰۶ کارمند شهرداری در شهر “آگری”شمال کوردستان

جمعیت حقوق بشر کوردستان_(موسی ایشن)استاندار تورک شهر آگری در شمال کوردستان که به حالت خود انتصابی حزب عدالت وتوسعه(AKP)در شهرداری آگری کار میکند،۱۰۶ کارمند این اداره را از کار برکنار کرد.

موسی ایشن که در روز یکم خرداد(آیار)توسط وزارت داخله دولت ترکیه به جای دبیران مشترک شهرداری آگری در شمال کوردستان که اخراج شده بودند،به حالت خود انتصابی به کار گمارده شده بود،با حکم خود این تعداد از کارمندان را اخراج کرده است.

در ادامه گزارش آمده است که بهانه اخراج این کارمندان،حفظ آرامش شهرداری عنوان شده است و این در حالیست که پرسشی که از سوی این کارمندها مطرح میشود اینست که آنها چه ربطی به موضوع آرامش شهرداری پیدا میکنند؟! آیا عواملی که آسایش و آرامش اینجا را بهم زده اند ما هستیم یا حزب عدالت و توسعه (آک پارتی)؟!

در جریان کودتای ساختگی حزب رجب طیب اردوغان(AKP) در ترکیه،بسیاری از شهروندان شمال کوردستان به دلایل واهی و دور از موازین حقوق بشری یا زندانی شده اند و یا از کار بیکار شده و عوامل دولتی جایگزین آنان شده اند و در همین راستا شاهد زندانی شدن شهرداران شهرهای کورد نشین،نمایندگان انتخابی مردم در مجلس(صلاح الدین دمیرتاش, فیگن یوکسداغ و….. )و همچنین اخراج معلمان و کارمندان مناطق کوردنشین شمال کوردستان هستیم.

جمعیت حقوق بشر کوردستان