خطر دیپورت “انور مرادی زر”به ایران توسط دولت آلمان

خطر دیپورت “انور مرادی زر”به ایران توسط دولت آلمان

طبق گزارشی که حزب کمونیست ایران منتشر کرده و رونوشتی از آن به جمعیت حقوق بشر کوردستان فرستاده شده است،شهروند کورد اهل سنه در شرق کوردستان بنام”انور مرادی زر”از اعضای حزب کمونیست ایران که بمدت چند سال در جنوب کوردستان با این حزب فعالیت داشته است.

در جریان عزیمت سیل زیادی از پناهجویان به اروپا، ایشان نیز به قصد رفتن به آلمان وارد کشور ایتالیا میشود و در آنجا به زور انگشت نگاری شده اما با این وجود باز هم خود را به کشور آلمان میرساند.
بعد از مشخص شدن اثر انگشت انور مرادی زر،دادگاه حکم دیپورت ایشان را به کشور ایتالیا میدهد،اما انور این درخواست دادگاه آلمان را رد کرده و خواستار پناهندگی در این کشور را مطرح میکند اما دولت آلمان بعد از مطالعه مجدد پرونده اش،مدت زمان ۲۰ روز را در نظر میگیرد که ایشان را به دولت ایران تحویل دهد.
جمعیت حقوق بشر کوردستان بر اساس تجربیات قبلی که وقتی اعضای حزبهای سیاسی و مدنی کورد تحویل دولت جمهوری اسلامی ایران داده میشوند با زندان،شکنجه و حتی اعدام ومرگ مواجه میشوند! لذا از سازمانهای حقوق بشری آلمان و مراکز حمایت از پناهجویان میخواهد که مانع از تحویل دادن این شهروند کورد به دولت جمهوری اسلامی ایران شوند چراکه زندگی و سرنوشتش به خطر خواهد افتاد.
جمعیت حقوق بشر کوردستان