افزایش خود كشيها در شرق كردستان، نياز به اقدامات پيشگيرى و اختصاص بودجه به اين منطقه را نشان ميدهد.

افزایش خود كشيها در شرق كردستان، نياز به اقدامات پيشگيرى و اختصاص بودجه به اين منطقه را نشان ميدهد.

به گزارش جمعيت حقوق بشر كردستان ، روز دوشنبه دخترى ١٩ ساله در مهاباد بنام شيما قرنى با اقدام به خودكشى به زندگى خود پايان داد.

لازم به ذكر است كه در ده روز گذشته اين هشتمين خبر خودكشى در شرق كردستان است كه ٦تن از آنان را زنان و ۲ تن دیگر را مردان تشکیل میدهند و توسط جمعيت حقوق بشر منتشر شدە است، گرچه احتمالاً در برگيرنده ى همه خودكشيهاى رخداده نيست ولى بخشى از عمق فاجعه را نشان مى دهد.
اين اخبار و افزايش خودكشيها، لزوم اقدامات پيشگيرى توسط دولت و برنامه ريزى و اختصاص بودجه به شرق كردستان و توجه به مشكلات زنان را نشان ميدهد.
نكته قابل ذكر فقدان بودجه براى كاهش آمار بيكارى و وضع بد معیشتی و اقتصادى مردم شرق كردستان، موجب بدتر شدن سلامت روانى مردم کورد گردیدە و به افزايش بيماريهاى روانى و خودكشيها مى انجامد، اما دولت جمهوری اسلامی ایران، بە تعهد و مسئوليت قانونيش در اين موارد عمل نمیکند.

جمعيت حقوق بشر كردستان