کشته شدن زن سردشتی توسط برادرش در شرق کوردستان

کشته شدن زن سردشتی توسط برادرش در شرق کوردستان

بر اساس گزارش رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان،روز شنبه ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ شمسی،زنی بنام “شنو معین”اهل سردشت که متاهل و دارای یک فرزند میباشد،توسط برادرش بنام(شوانه معین) به بهانه حفظ ناموس،با شلیک گلوله کشته شد.
لازم به ذکر است که اختلافات خانوادگی و مشکلات اجتماعی در شرق کوردستان مدام حوادثی ناگوار بوجود آورده و فرهنگ مردسالار جامعه بیشترین آسیب را به زنان وارد کرده تا جایی که انسان زن نتواند آنگونه که شایسته و سزاوار زندگی کردن است،در جامعه ابراز وجود کند و ترس از حاکمیت مرد سالارانه که توسط حکومت ترویج داده شده، باعث از هم پاشیدگی خانواده و فروپاشی زیر بنای اصلی جامعه که همانا زنان بیشترین نقش را در آن ایفا میکنند،شده است.
جای بسی تامل است که از سوی نظام جمهوری اسلامی ایران هیچگونه حمایتی از زنان صورت نمیگیرد و حتی مدافعان حقوق زنان نیز قادر به پیگیری مطالبات آنها نبوده و بناچار زنان راهی جز سکوت و تسلیم شدن در مقابل نظام حاکم مردسالار نداشته و این درحالیست که از طرف خانواده نه تنها حمایت نمیشوند بلکه مورد غضب آنها نیز قرار میگیرند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان