١٥٠ تا ٢٠٠ هزار نفر  در شرق کوردستان بە شغل کولبری مشغول هستند.

بنا به خبر رسيده به جمعيت حقوق بشر كوردستان ، در تاريخ يكشنبه ١٣٩٦/٠٢/٣١ رسول خضرى” نماينده  انتصابی جمهوری اسلامی ایران برای پيرانشهـر درمجلس شوراى اسلامى در رابطە با بیمە کولبران گفت کە  ٦٥ هـزار كولبر شناسایی شدە است کە  تقريباً ١٨ تا ٢٠ هـزار كولبر در پيرانشهـر و سردشت و شهـرهـاى استان سنە  میباشند.

اگر کولبران  استانهای  کرماشان و ایلام نیز در همین حدود تخمین زده شود میتوان گفت کە  حدود ١٥٠ تا ٢٠٠ هزار نفر از کارگران بە شغل کولبری مشعول هستند.

کولبران (حمل کنندگان) به افرادی گفته می‌شوند که برای کسب درآمد زندگی خود مجبور به حمل غیرقانونی اجناسی بین دو طرف خط مرزی دو کشور می‌شوند. حدود سنی این کارگران بین ۱۳ الی ۶۰ سال می‌باشد که فقط برای امرار معاش روزانهء خود روی به این شغل خطرناک آورده‌اند. بسیاری از انها در حین گذر از مرز، مورد تیراندازی نیروهای مرزی قرار می‌گیرند.

بنا به گزارشات رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان   از دوازدهم مرداد ۱۳۹۲ تا پایان اسفند ماه ۱۳۹٥ جمعا ۲۱۲ کولبر کورد درشرق کوردستان بر اثر شلیک نیروهای مختلف جمهوری اسلامی ایران  کشته و یا زخمی شده‌اند.  بیشترین آمار کشته‌شدگان کولبر به شهرهای مریوان، سردشت، اشنویه، بانه، نوسود و کرمانشاه تعلق دارد.

لازم بە یادوریست کە بیمە اجتماعی برای کولبران از جانب مدیران و مسئولین  جمهوری اسلامی ایران در این اواخر بعنوان یک سوژە تبلیغاتی بکار گرفتە شدە است این در حالیست کە علت اصلی کولبری در  شرق کوردستان  بیکاری  و عدم بەکارگیری نیروی کار شهروندان از جانب مرکز دولتی و نیمە دولتی  جمهوری اسلامی ایران میباشد  و این معضل اجتماعی  را نمی توان با کارت بیمە کولبران حل نمود  بلکە  نیازمند تغییر اساسی سیاستهای مسئولین و حمکرانان جمهوری اسلامی ایران  در زمینە سرمایه‌گذاری درست، ایجاد زیرساخت‌های لازم جهت  توسعه پایدار  و ایجاد اشتغالزایی در شرق کوردستان است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان