حكم قطعى اعدام يك زندانى سياسي كورد در شرق كوردستان

طبق گزارش رسيده به جمعيت حقوق بشر كوردستان ، امروز ٣٠ ارديبهشت سال ١٣٩٦ حكم إعدام زندانى سياسي كورد ” كمال حسن رمضان ” در زندان اروميه از شرق كوردستان  به وى ابلاغ شد

طبق گزارش دريافتى ، امروز  از شعبه ٣ دادگاه انقلاب اروميه با رياست قاضى مهدى پور ابلاغيه اى به رئيس زندان اروميه ارسال شدە كه در ان ذكر شده  كه شعبه ۳ دادگاه انقلاب ارومیه به صورت غیابی  كمال حسن رمضان را در تاریخ ۲۱ آبان‌ماه سال ۱۳۹۰ به اتهام عضویت در پژاک و قیام مسلحانه علیه جمهوری اسلامی ایران، به اعدام محکوم کرده است و این حکم نیز قطعی شده است. اين حكم در حالى صورت گرفته كه  اين زندانى سياسي شهروند كورد أهل سوريه مي باشد و در تاريخ ذكر شده در ايران نبوده و سال گذشته با فشارهاى اداره اطلاعات اروميه پرونده جديدى به اتهام قتل تنى چند از مأموران دولتى  در شعبه ١ دادگاه انقلاب تشكيل شد کە نامبردە در اين مدت  در انتظار برگزارى جلسه دادگاه بود.

زندانى سياسي كورد كمال حسن رمضان  ٣١ ساله و شهروند غرب كوردستان میباشد كه در تيرماه سال ١٣٩٣ به همراه دو شهروند كورد أهل شهرستان ماكو توسط نيروهاى سپاه پاسداران بە اتهام عضویت در حزب حیات آزاد کوردستان (پژاک) بازداشت شدند و از ان زمان تاكنون تحت شكنجه هاى شديد بازداشتگاههاى امنيتى سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات بوده است. وی در مورخ ٢٣ مرداد ماه ٩٤ در دادگاه انقلاب اروميه به رياست قاضى چابك در جلسه اى يك ساعته، به ١٠ سال و يک روز حبس محکوم گردید و حکم صادره به وكيل اين زندانى رسماً ابلاغ شد. درپی اعتراض نامبرده به حکم صادره، حکم ایشان به ٧ سال حبس كاهش یافت. پس از قطعي شدن حكم فشارهاى نيروهاى امنيتى بر اين زندانى کورد افزايش پيدا كرد و پرونده جديدى براى ايشان در شعبه يك دادگاه انقلاب تشكيل شد، کە نهایتا بە حکم اعدام وی منجر گردید.

 

جمعيت حقوق بشر كوردستان