تداوم بازداشت شهروندان در بوکان

طبق گزارش رسيده به جمعيت حقوق بشر كوردستان ، و به نقل از فعالين حقوق بشر ، موج بازداشت، فعالان مدنی،  مبلغان  و شهروندان پیروان اهل سنت  ساكن شهر بوكان  در شرق كوردستان در طى ماههاى گذشته  ادامه داشته و تاكنون بيش از پنجاه نفربازداشت شده اند و از علت بازداشت انها و سرنوشت بسيارى از آنان اطلاعى در دست نيست .

در گزارش امدە است کە  در اولين موج بازداشت ها در تير ماه سال گذشته، ” ماموستا ملا احمد” و ” مهندس پويا صالحى” كارشناس ارشد مهندسي معمارى ساكن شهر بوكان ، كه توسط  نیروهای امنیتی بازداشت شدند و تاكنون بدون تعيين تكليف در بازداشتگاه اطلاعات شهر اروميه بسر ميبرند.

دومين موج بازداشت ها در روز ١٥ مهرماه سال گذشته نیز  نيروهاى امنيتى حكومت جمهورى اسلامى ايران با يورش  و هماهنگى كامل به خانه تعداد زيادى از شهروندان ساكن شهر بوكان و حومه، با ضرب و شتم  اقدام به بازداشت  تعدادى  زيادى از شهروندان  نمودند.

موج سوم اين بازداشت ها در روز ١٥ ارديبهشت سال جارى دکتر منصور محمدپورعضو هیئت علمی دانشگاه آزاد شهر بوکان، ماموستا محسن برده زرد امام جماعت روستای برده زرد بوکان، چهار تن از طلبه های مدرسه علوم دینی امام نووی روستای ناچیت (هویت نامعلوم)،سه تن از حافظان کل قران ساکن در خانه حفظ عبدالباسط روستای کوسه (هویت نامعلوم)، صلاح الدین کاوانی” ساکن شهر بوکان محله اسلام آباد، ریبوار محمدی  ساکن شهر بوکان محله خیابان یکشوه، کمال آندلس” ساکن شهر بوکان محله پارک ملت، کاک مولود  ساکن شهر بوکان، دارای داروخانه گیاهی مشهور به دکتر مولود نیز توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران بازداشت شدند کە دلیل بازداشت انها از سوی مامورین  فعاليت هاى مذهبى  اعلام شدە است هر چند  تاکنون از سرنوشت انان اطلاع دستی در دست نيست.

علاوه بر موارد فوق ، جمعی از طلبه های دینی اهل بوکان همراه ناظم مدرسه علوم دینی ناچیت که ملبس به لباس روحانیت بودند در میانه اردیبهشت ماه امسال زمانی که در حال بازگشت از نمایشگاه بین المللی کتاب تهران بودند توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران از اتوبوس خارج شدند و پس از ضرب و شتم و توهین به اداره اطلاعات بوکان منتقل شدند. تمامی کتاب های خریداری شده آنان توقیف شد.

بازداشت هاى خودسرانه نقض فاحش حقوق انسانيست كه در  مادە ١٩ اعلاميه جهانى حقوق بشر امدە است کە هر انسانی محق به آزادی عقیده و بیان است؛ و این حق شامل آزادی داشتن باور و عقیده‌ای بدون نگرانی از مداخله و مزاحمت ، و حق جستجو، دریافت و انتشار اطلاعات و افکار از طریق هر رسانه‌ای بدون ملاحظات مرزی است. جمهوري اسلامى ايران يكى از امضاء كنندگان اين منشور جهانى حقوق بشر ميباشد

 

جمعيت حقوق بشر كوردستان