مجروح شدن جوان ٢٨ سالە قصر شیرین در شرق کوردستان بر اثر انفجار مین

طبق گزارشی کە بدست جمعیت حقوق بشر کوردستان رسیدە است،بامداد امروز ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶ شمسی،جوان 28 سالە اهل قصر شیرین در استان کرمانشان کە برای سرکشی از احشام  خود در حوالی پل شیرازی این شهر مراجعه کردە بود،در اثر انفجار مین به جا مانده از جنگ ایران و عراق از ناحیه دست و پای چپ دچار آسیب شده است.

لازم بە ذکر است کە تلفات انفجار مین فقط در قصر شیرین از اول سال جاری تاکنون زخمی شدن ٦ نفر و در سال گذشتە شش کشته و ٣١ مجروح و از سال ١٣٩١ تا پایان سال ١٣٩٣، تعداد ٢٨ کشته و ٢٠٨ نفر زخمی بجای گذاشتە است.

جای تامل است که باوجود اینکە سالانە تعداد زیادی از شهروندان در شرق کوردستان قربانی مین‌های بجای ماندە از جنگ ایران و عراق می‌شوند، نیروهای امنیتی انتظامی جمهوری اسلامی ایران بە بهانەی حفظ امنیت ملی و جلوگیری از فعالیت احزاب سیاسی کورد در شرق کوردستان، در اوایل تابستان سال ١٣٩٤ در نوار مرزی شرق و جنوب کوردستان اقدام بە مین‌گذاری کردە است کە در این رابطە جمعیت حقوق بشر کوردستان عکس‌هایی را کە این نیروها در حال کاشتن مین بودند انتشار داده است.

 

جمعیت حقوق بشر کوردستان