محمد صادق كبودوند پس از ده سال حبس فردا جمعه از زندان آزاد مى شود.

به نقل از سازمان دفاع از حقوق بشر كردستان، فردا جمعه، محمد صادق كبودوند موءسس سازمان دفاع از حقوق بشر كردستان بعد از ده سال حبس در زندان اوين به قيد كفالت از زندان آزاد ميگردد.

محمد صادق كبودوند از سال ١٣٨٦ بازداشت و زندانى شده است. كبودوند از طرف دادگاه انقلاب اسلامى تهران به اتهام اقدام عليه امنيت ملى از طريق تاءسيس و اداره سازمان دفاع از حقوق بشر كردستان به ده سال حبس و بجرم تبليغ عليه نظام جمهورى اسلامى از راه ارتباط با سازمانهاى بين المللى حقوق بشر و مكاتبه با كوفى عنان دبير كل وقت سازمان ملل متحد و گفتگو با رسانه هاى عمومى به يك سال حبس محكوم شد كه در دادگاه تجديد نظر مجموعاً به ١٠ سال حبس محكوم گرديد.

كبودوند در دوران حبسش بارها دست به اعتصاب غذا زد كه از اين اعتصابها ميتوان از اعتصاب غذاى ٥٩ روزه به اعتراض به محروميت وى از مرخصى و براى ديدار فرزند بيمارش و همينطور اعتصاب غذاى ٣٤ روزه در اعتراض به پررنده سازى ها عليه وى، اشاره نمود.

لازم بذكر است كه كميته تحقيق بازداشتهاى خودسرانه در سازمان ملل متحد در قطعنامه اى تاءسيس سازمان حقوق بشر كردستان و فعاليتهاى اين سازمان و كبودوند را قانونى و مطابق با تعهدات حقوق بشرى ايران دانسته و بازداشت و حبس ١٠ ساله براى وى را غيرقانونى اعلام نموده و تصويب كرده كه بابت جبران آسيبهاى وارده روحى و مالى وارده كبودوند و خانواده اش بايد به وى غرامت بپردازد.

جمعيت حقوق بشر كردستان