احداث دیوار در امتداد مرز شمال و شرق کوردستان 

بە گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان  به نقل از روزنامه حریت چاپ ترکیه : دولت آنکارا در حال برنامه‌ریزی برای احداث یک دیوار در امتداد مرز شمال و شرق کوردستان  است. این اقدام در راستای اعمال فشار دولت ترکیه علیه  جنبش آزادیخواهی ملت کورد در شمال و شرق کوردستان میباشد.

به گفته مقامات ترکیه‌ این دیوار سیمانی به طول ٧٠ کیلومتر در امتداد مرز شرقی از استان ئاگری  تا ایگدیر در شمال کوردستان  کشیده می‌شود. همچنین بقیه مرز شرقی شمال کوردستان با حصارهای آهنی، چراغ و برج دیده بانی بسته می شود.

دولت ترکیه که مدتی پیش  ساخت دیوار ٩٠٠ کیلومتری در مرز شمال کوردستان بە روژئاوی کوردستان را آغاز کرده و فاز اول آن با ارتفاع ۳ متر در طول  ٥٥٦ کیلومتر و علاوه برآن با سیم خاردار احاطه و از طریق برج‌های دیدبانی کنترل می‌شود،ماه گذشته به پایان رسید.

لازم بە ذکر است کە مقامات  جمهوری اسلامی ایران از این تصمیم دولت ترکیە ابراز خوشحالی نمودە و گفتەاند کە  دولت ترکیە قبلا آنها را در جریان گذاشتە است.

طبق ميثاق‌ بين‌المللی و حقوق‌ مدني‌ و سياسي‌ ماده‌ چهارم،هر گاه‌ يك‌ خطر عمومي‌ استثنايي‌ (فوق‌العاده‌) موجوديت‌ ملت‌ را تهديد كند و اين‌ خطر رسماً اعلام‌ بشود كشورهاي‌ طرف‌ اين‌ ميثاق‌ مي‌توانند تدابيري‌ خارج‌ از الزامات‌ مقرر در اين‌ ميثاق‌ به‌ ميزانی كه‌ وضعيت‌ حتماً ايجاب‌ ‌نمايد اتخاذ نمايند مشروط‌ بر اين‌ كه‌ تدابير مزبور با ساير الزاماتی كه‌ بر طبق‌ حقوق‌ بين‌الملل‌ بعهده‌ دارند،مغايرت‌ نداشته‌ باشد و منجر به‌ تبعيضی منحصراً براساس‌ نژاد ،رنگ‌ ،جنس‌ ،زبان‌، اصل‌ و منشأ مذهبی‌ يا اجتماعی  نشود.

همچنین بر پایە ماده‌ ٢٧ در كشورهایی كه‌ اقليتهای‌ نژادی‌، مذهبی‌ يا زبانی وجود دارند، اشخاص‌ متعلق‌ به‌ اقليتهای مزبور را نميتوان‌ از اين‌ حق‌ محروم‌ نمود كه‌ مجتمعاً با ساير افراد گروه‌ خودشان‌ از فرهنگ‌ خاص‌ خود متمتع‌ شوند و به‌ دين‌ خود متدين‌ بوده‌ و بر طبق‌ آن‌ عمل‌ كنند يا به‌ زبان‌ خود تكلم‌ نمايند.

بر همین مبنا جمعیت حقوق بشر کوردستان ضمن محکوم نمودن سیاستهای دولتهای ایران و ترکیە در قبال ملت کورد این اعمال را بە مشابهە محروم کردن ملت کورد از حقوق ذاتی خود قلمداد مینماید و باید توجە داشتە باشند کە حقوق ذاتی یک ملت را با دیوارها نمیتوانند پایمال کنند و توجه به جنبه های انسانی و استقرار صلح و رفاه برای همه مردم در جهان تا زمانی که توزیع عادلانه ثروت وجود نداشته باشد، مشکلات اجتماعی در آن حل نخواهد شد. فلذا از تمامی ازادیخوهان و فعالان مدنی و همچنین سازمانهای حقوق بشری میخواهیم کە بە این اعمال خودسرانە و دور از حقوق بشری دولت ترکیە و جمهوری اسلامی ایران  اعتراض نمایند.

 

جمعیت حقوق بشر کوردستان