هرکس از گسلهای زبانی قومی سخن بە میان بیاورد، با سیلی سختی مواجه خواهد شد

طبق گزارشی کە بدست جمعیت حقوق بشر کوردستان رسیدە است رهبر جمهوری اسلامی ایران علی خامنەایی  ضمن هشدار درباره احتمال ایجاد «ناامنی و فتنه» در انتخابات پیش رو، آقایان کاندیداها مراقب باشند گسل‌های اعتقادی، جغرافیایی، زبانی و قومی را در کشور تحریک نکنند. دشمن سال‌هاست قصد داشته این گسل‌ها را فعال کند.

همچنین در بخشی دیگر گفت در مسیر طراحی ناتمام دشمن قرار نگیرند و امنیت ملی و آرامش کشور مهم است و برای برخورد با این مسئله‌ ایجاد ناامنی و ایجاد فتنه آماده باشیم، قطعاً خواهیم توانست آن را خنثی کنیم.اگر کسی بخواهد برخلاف امنیت کشور اقدام کند، قطعاً با سیلی سختی مواجه خواهد شد.

وی تاکید کرد که هدف بلند مدت دشمن تغییر اصل نظام اسلامی است و پیش از این به‌صراحت از تغییر نظام جمهوری اسلامی سخن می گفتند، اما اکنون به دنبال تغییر رفتار این نظام هستند.بنده همان‌وقت به مسئولان گفتم توجه داشته باشید، تغییر رفتار با تغییر نظام هیچ فرقی ندارد.

لازم بە یاداوريست کە بخشی از کاندیداهـاى ریاست جمهوری اسلامی ایران  در سخنرانيهـاى خود جهت  بە پای صندوق رای کشاندن شهروندان  در شهرهای شرق کوردستان سخن از “حقوق اقوام” حقوق ملی ملتهای تحت ستم در جغرافیای سیاسی ایران  بە میان اوردەاند. بە عنوان مثا ل حسن روحانی در سخنرانى خود در سنندج بر لزوم تقسیم مشاغل و مسئولیت‌ها بدون توجه به تعلق قومی یا مذهبی و بر پایه شایسته‌سالاری تاکید کرد.

لازم بە ذکر است کە حسن روحانی در دورە پیش بە بە شهروندان شرق کوردستان وعدە دادە بود کە اصل ١٤ و ١٥ قانوان اساسی جمهوری اسلامی ایران را کە حق اموزش بە زبان مادری است  را دادە بود اما به آن عمل نشده است همچنین کارنامه اعدام‌ و شکنجه و دستگیری‌ها و سرکوب آزادی بیان بخصوص  در مورد شهروندان شرق کوردستان  در دولت او هم چنین چیزی را نشان نمی‌دهد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان