معضلات بهداشتی و مشکلات زیست محیطی شهر سنه در شرق کوردستان

جمعیت حقوق بشر کوردستان :ساکنین و شهروندان شهر سنه از مشکلات عدیده ای که گریبانشان را گرفته بستوه آمده و از مسوولین تقاضای رسیدگی دارند.

هزاران نفر از ساکنین مجتمع ایثار شهر سنه در  شرق کوردستان اظهارداشتند که قریب چند ماه است که هزینه آسفالت و همیاری را به شهرداری تحویل داده اند که به وضعیت کوچه های روستایی شهرک زاگروس و مجتمع ایثار سروسامان داده و عملیات آسفالت سازی کوچه ها صورت گیرد اما تاکنون هیچ اقدامی صورت نگرفته و مسوولان جوابگوی ساکنین این مناطق نمیباشند.

درچارچوب همین مشکلات و معضلات شهری در سنه،مشاهده شده است که سبزیجات غیر بهداشتی که مکان کشت آنها در حاشیه رودخانه ها که فاضلاب شهری به آن سرازیر میشود،در سوپرمارکتها توزیع و بفروش میرسد و اداره بهداشت و مسوولین مربوطه هیچگونه اقدامی جهت جلوگیری از پخش و توزیع این محصولات غیر بهداشتی که در واقع بخش مهمی از سبد غذایی شهروندان میباشد را انجام نداده و چه بسا عدم مسوولیت پذیری آنها باعث گسترش انواع بیماریها در انسان و دامها و همچنین مشکلات زیست محیطی میشود.

جای بسی تامل است که سیاستهای جمهوری اسلامی ایران در تمامی زمینه ها با منافع و حقوق شهروندان کورد در تضاد بوده و اغلب مسوولان وابسته به این نظام به دلیل غیر بومی بودن،دقیقا همان سیاست امحاء و نابودی مردمان این بخش جغرافیایی ایران را در پیش گرفته و در واقع کارآزموده و دست پرورده سیستمی غیر انسانی وغیر اخلاقی همچون جمهوری اسلامی ایران،میباشند که حق زندگی سالم و بی دغدغه را به مردمان سرزمینش روا نمیدارد.

 

جمعیت حقوق بشر کوردستان