اعتراض فعالان مدنی بە سیاستهای جمهوری اسلامی ایران در قبال کولبران

طبق گزارشی رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان،در هنگام حضور حسن روحانی جهت تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری در اورمیه، فعالین مدنی  کورد با بالا بردن پلاکارتهایی که روی آن نوشته شده بود”کولبری  در شان انسانها نیست” بە سیاستهای جمهوری اسلامی ایران اعتراض کردند.

در ماههای اخیر شاهد برخوردهای سراسر تناقض از حل مسایل ومشکلات کولبران روستاهای مرزی “شرق کوردستان”بودیم.  نمایندگان انتصابی مجلس شورای اسلامی ایران, بحث مربوط به شرایط کولبران در شرق کوردستان  را به صحن علنی مجلس کشاندند و خواستار چاره یابی وحل مشکلات مرزنشینان و راههای برون رفت ازاین بحران شدند،سپس بر طبق توافقی که با وزیر کار صورت گرفت، کولبران”بیمه تامین اجتماعی” میشوند و چنان وانمود کردند کە مهمترین مشکل کولبران که همانا “بیمه” میباشد, حل خواهد شد! و جالبتر آنکه با کمیته حقیقت یاب مجلس،کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی جهت حل مشکلات”کولبران”،نشست اضطراری تشکیل دادند!

مسئلە و معضل  اصلی کولبران و شهروندان شرق کوردستان،نبود کار و عدم امکانات رفاهی میباشد  و معلوم نیست کە آیا این کولبران دربرابر سرما،ریزش بهمن،بارهاى هزار کیلویى! یا در مقابل تیراندازیهای مامورین دولتی و دقیقا در برابر چه چیزی بیمه مى‌شوند؟!  بیمه کدام دردشان را درمان مى‌کند؟ از دوش کدامشان بارهاى قاچاق را برمى‌دارد؟!  نوجوانى و جوانى کدامشان را باز مى‌گرداند؟!  اصلا تعریف شغلى این «کولبر» چیست که بتوانیم برایش بیمه تعیین کنیم؟!  اصلا کولبر را چه به بیمه؟!  برف و کوهستان با او مهربانتر است یا دفترچه بیمه تامین اجتماعى؟!

آنچه شاهدش هستیم جمهوری اسلامی ایران به طرق مختلف از مسئلە(بیمه) بە عنوان قدمی مثبت و رفع انبوهی از مشکلات در شرق کوردستان بهره برداری و سوء استفاده میکند و از دیگر سو هرروزه با شلیک مستقیم گلوله ها، مرگ را به کولبران و کاسبکاران هدیه  میدهد!

 

جمعیت حقوق بشر کوردستان