کارگر جوان ایلامی در شرق کوردستان جانش را از دست داد

کارگر جوان ایلامی در شرق کوردستان جانش را از دست داد

طبق گزارش رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان،در بعدازظهر شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ شمسی،در حادثه ای بعلت بی مسوولیتی و عدم ایمنی در محل کار از سوی صاحب ساختمانی در خیابان تختی و در مرکز شهر ایلام در شرق کوردستان،کارگری جوان،جانش را از دست داد.
این حادثه در مرکز شهر و مکانی پر جمعیت در حالی اتفاق میفتد که صاحب ساختمان قصد نوسازی و ایجاد محلی برای کسب درآمد داشته و این درحالیست که هیچگونه مجوز ساخت و سازی نداشته و کارگر جوان نیز از این موضوع مطلع نبوده و بعلت نبود ایمنی در محل کار و عدم استانداردهای ساختمانی،این بنا فرو ریخته و این جوان زیر آوار مانده و جانش را ازدست میدهد در حالیکه وی متاهل و دارای دو فرزند میباشد.
در ادامه گزارش آمده است که شهرداری منطقه یک ایلام که این حادثه مستقیما با عملکرد این نهاد در ارتباط میباشد اعلام داشته که صاحب ساختمان بدون مجوز فعالیت میکرده وبهمین علت این اتفاق افتاده است و همچنین اظهار نمودند که بجز این موارد غیر قانونی, مسیر عبور و مرور را نیز مسدود کرده است!

لازم به ذکر است که افراد پر درآمد و کسانی که با مقامات دولتی در ارتباطند بدون توجه به قوانین و مصوبه ها به هر طریق ممکن حق و حقوق شهروندان را زیر پا نهاده و با دادن رشوه و راضی نگه داشتن مسوولان،زندگی اقشار کم درآمد و ندار را به مخاطره میاندازند.
در شرق کوردستان بی قانونی تنها زمانی مبدل به قانون میشود که منافع جمهوری اسلامی ایران به خطر بیفتد و در غیر اینصورت هرگونه بی قانونی و بیعدالتی که در حق شهروندان صورت گیرد،کاملا طبیعی و بدون پیگیری خواهد بود.

جمعیت حقوق بشر کوردستان