مرگ کارگر کورد براثرسانحه کار در تهران

مرگ کارگر کورد براثرسانحه کار در تهران

 

در پی گزارشهای رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان ، یک کارگر کورد به نام “مسعود شیر محمدی” ٢٣ سالە و اهل روستای “پایگلان” سروآباد، بعلت سقوط از بالای ساختمانی در تهران درگذشت.  شرق کوردستان علیرغم داشتن فرصت مناسب کار، اما با تبعیض وسیاست های جمهوری اسلامی بیشترین آمار بیکاری را داراست. در پی تحقیقات وامارها بیشتر از ۴۰درصد جوانان شرق کوردستان بیکارند و تنها منبع درآمد انها، کار در مرزها و کولبری است و با این وجود هم توسط نیروهای جمهوری اسلامی مورد تعرض وشلیک قرار می گیرند.
لازم به ذکر است که در پی گزارشهای رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان در سال ۹۵ بیش از ۳۰۰۰ مورد نقض حقوق بشر در بخش کارگران صورت گرفته، که نبودن امنیت جانی بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است.
جمعیت حقوق بشر کوردستان