تنها مرکز جراحی قلب بروجرد در آستانه تعطیلی

طبق گزارشی کە بدست جمعیت حقوق بشر کوردستان رسیدە است تنها مرکز جراحی قلب بروجرد به دلیل مشکلات مالی و عدم وصول طلب سه و نیم میلیارد تومانی خود از سازمان‌های بیمه‌گر توسط دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان در آستانه تعطیلی کامل قرار دارد.

در گزارش امدە است کە این مرکز درمانی جراحی در سال ١٣٩٣ پس از یک وقفه بلندمدت درروند کاری خود به دلیل وجود برخی مشکلات از سوی مرکز استان مجدداً با تلاش متخصصان و خیران درمانی این شهرستان راه‌اندازی شد تا نشان دهد عزم راسخ شهروندان این دیار در پیمودن قله‌های ترقی توقف ندارد.

مرکز جراحی قلب باز بروجرد به‌رغم تمامی خدمات خوب خود طی سه سال گذشته که توانسته است در کنار اقدامات درمانی برای ٥٠ نفر نیز اشتغال‌زایی کند و بر اساس آمار بین ٣٥ تا ٥٠ درصد آمار فوتی‌های بیماران قلبی به دلیل نبود خدمات جراحی را کاهش دهد ظرف سه سال گذشته نزدیک به ٦ هزار آنژیوگرافی و آنژیوپلاستی موفق و نزدیک به ١٥٠ مورد جراحی قلب باز با موفقیت در فضای کوچک این مرکز تخصصی انجام پذیرد.

امیر هوشیار مدیر مرکز آنژیوگرافی و جراحی قلب بروجرد می‌گوید: تاکنون نزدیک به ١٠ میلیارد تومان در این مرکز جراحی و درمانی سرمایه‌گذاری شده و همچنان درحال‌توسعه خدمات برای ارائه به بیماران هستیم اما هزینه تجهیز و نگهداری دستگاه‌ها و در کنار آن لوازم مورداستفاده در چنین مراکزی بسیار بالا و گران‌قیمت است و دیگر توان اداره این مرکز با هزینه‌های شخصی خود را نداریم.

وی می‌افزاید: هزینه یک عمل جراحی قلب در پایتخت از ١٥ تا ٥٠ میلیون تومان است اما در این مرکز تلاش شده با حذف دریافتی‌های فرعی و غیرمتعارف از مراجعین هزینه اعمال جراحی از ٣٠٠ هزارتا حداکثر یک‌میلیون ١٣٠٠ هزار تومان کاهش یابد همچنین او گفتە است کە  مطالبات این مرکز از دانشگاه علوم پزشکی لرستان را سه و نیم میلیارد تومان اعلام کرده اما واحد مالی دانشگاه به‌صراحت گفت پولی در حساب برای پرداخت به این مرکز وجود ندارد.

یکی دیگر از کارمندان این مرکز نە بخواست نامش فاش شود گفت  بخش مافیای بیمارستانهای مرکز برای بدست اوردن درامد میلیاردی درمانی مریضهای شهرستانها وارد عمل شدەاند. انها با رشوەهای فراوان بە کارمندان و مسئولین چوب لای چرخ این مرکز گذشتەاند و از پرداخت  مطالبات این مرکز توسط دانشگاە علوم پزشکی جلوگیری میکنند.

او همچنین گفت کار بە جایی رسیدە کە علانا  تبلیغات پوستری  در سطح شهر دیدە میشود و شایع کردەاند کە مراکز درمانی شهرستانها تخصص کافی ندارند بە مراکز درمانی تهران  مراجعە کنید. انها نمیخواهند حتی یک مرکز درمانی هم در شهرستانها باقی بمانند شهروندان مریض پولهایشان را در مرکزخرج کنند.

لازم بەیادآوریست کەاستان لرستان باوجود دارابودن  زمینهای کشاورزی بسیار عالی وآب فراوان وهمچنین ذخائر زیرزمینی نفت فراوان یکی از استانهای محروم شرق کوردستان میباشد ،استاندار لرستان اذعان داشتند درلرستان ۶۱۸ظرفیت راکد یا کارخانە تعطیل شدەی غیردولتی داریم کەارزش این ظرفیتها یکهزار و۷۰۰میلیارد تومان میباشد واز ۲۵کارخانە بزرگ تعطیل شده درایران ،۱۲کارخانەی آن مربوط بە کارخانەهای راکد وتعطیل شدەی استان لرستان است.،تاجایی کە بیکاری وفقر دراین استان بیداد کردە وبسشتر مردمان این دیار بعلت سیاست تبعیض وناعادلانەی حکومت سرگرم وآلودەی مواد مخدر میباشند.

 

جمعیت حقوق بشر کوردستان